De Koerier Veendam Kersverse kunstenaars tonen werk in Veendam 2021

Visit Groningen Expositie Kersvers 2021

Sa! 2021

De Grouster de online krant van grou 2021

Persbericht Vries Nu Zomertentoonstelling Bonifatiuskerk Vries 2019

Open Atelier Janny Pieck-Plantinga 2016

Open Atelier Route Opsterland 2016

Cultuurkrant Opsterland 2015

Cultuurkrant Opsterland 2014

Ondernemerskrant 2013

De Woudklank

Mid-Frieslander

Omrop Fryslân TV Nieuws

EO TV

Omrop Boarnsterhim Radio

Omrop Fryslân Radio

Skûtsjeskrant

Meerdere uitgaves VVV

Leeuwarder Courant 2x

Mid-Frieslander

Friesch Dagblad

Radio Interview

Artschool Magazine (schildercursus van eigen hand voor 3 afleveringen + vervolg)

Artschool Magazine (schildercursus van eigen hand voor 10 afleveringen)

Art Expo Jaarboek 1998

Art Expo Jaarboek 1997

Art Expo Jaarboek 1996

Nieuws TV/ Drachtster Courant/ Mid-Frieslander

Radio interviews

Uitgave AV Holding 'Van Toren Tot Toren'

Bulletin Artoteek Osdorp

Meerdere publicaties, zoals Lokale TV Amsterdam